1

Styggen på ryggen - du er god nok

Foredrag med Mette Helen Strand.

På ein enkel og humoristisk måte snakkar Mette Helen Strand om sjøvtillit og sjølvkjensle. Om utanforskap og mobbing. Kvifor er du som du er og andre som dei er? Passar for ungdom og vaksne 

_
_
_